Pro média

Tisková zpráva 6. 12. 2018 – K vydání nového singlu Naděje svítá nám.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde